Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Praca zawodowa


  • Asystent; Instytut Automatyki Przemysłowej, Politechnika Szczecińska; od 1977 roku
  • Adiunkt; Instytut Automatyki Przemysłowej, Politechnika Szczecińska; od 1988 roku
  • Dyrektor Instytutu Automatyki Przemysłowej Politechniki Szczecińskiej; 1991-1998
  • Prodziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej; 2001-2007
  • Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie; 2008-2016
  • Kierownik Katedry Automatyki i Robotyki, ZUT w Szczecinie; 2014-2019
  • Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni, ZUT w Szczecinie; 2016-2019
  • Profesor w Katedrze Automatyki i Robotyki ZUT w Szczecinie; od 2014 roku