Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dydaktyka

wykłady na studiach I i II stopnia, kierunek Automatyka i robotyka


  • Wprowadzenie do automatyki i robotyki
  • Cyfrowe algorytmy sterowania
  • Sterowanie predykcyjne

wykłady na studiach I i II stopnia, kierunek Mechatronika


  • Teoria sterowania
  • Identyfikacja i analiza sygnałów

wykłady i seminaria na studiach doktoranckich, dyscyplina Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika


  • Rachunek różniczkowy niecałkowitego rzędu i jego zastosowania
  • Systemy przełączane w automatyce
  • Seminarium doktorskie