Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Aktywność naukowo-badawcza

 • autor i współautor około 150 publikacji w czasopismach, materiałach konferencyjnych i monografiach, współautor kilku patentów oraz uczestnik kilkunastu projektów badawczych, naukowych i badawczo-rozwojowych
 • redaktor 23 tomów materiałów konferencji międzynarodowych
 • współautor 12 wdrożeń w przemyśle
 • inicjator konferencji międzynarodowej Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR) w Międzyzdrojach
 • kierownik trzech grantów rozwojowych MNiSW i NCBR oraz główny wykonawca w 6 projektach UE oraz w 12 projektach krajowych (KBN, MNiSW i NCBR)
 • kierownik projektu NCBR – POIR współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Opracowanie inteligentnego i bezobsługowego systemu stabilizacji pracy dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w oparciu o modułowe instalacje wodorowego bufora energetycznego z perspektywą użytkowego wykorzystania wodoru, 2021-2023
 • recenzent prac nadsyłanych do kilkunastu czasopism naukowych (m.in. IEEE Transactions on Industrial Electronics, International Journal of Control, Asian Journal of Control, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Journal of the Franklin Institute – Engineering and Applied Mathematics, IET Control Theory & Applications, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences) oraz na wiele konferencji naukowych i naukowo-technicznych
 • promotor trzech doktoratów i ponad 90 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich
 • recenzent w kilkudziesięciu postępowaniach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich
 • Google Scholar citations
 • Stefan Domek | Publons