Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Członkostwa w organizacjach i stowarzyszeniach naukowo-technicznych

 • Międzynarodowa Federacja Automatyki (IFAC), Technical Committee 2.1. Control Design
 • IFAC, TC 2.2. Linear Control System
 • IFAC, TC 4.2. Mechatronic Systems
 • Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk (Przewodniczący Sekcji Kształcenia)
 • Komisja Mechatroniki Komitetu PAN; do 2019
 • Komisja Cybernetyki Technicznej PAN, Oddz. Poznań (Wiceprzewodniczący); do 2019
 • Komisja Nauk Elektrycznych PAN, Oddz. Poznań; do 2019
 • Komisja Informatyki i Automatyki PAN, Oddz. Poznań
 • Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki (POLSPAR)
 • Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS)
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP)
 • Komitety programowe wielu konferencji naukowych, np.: International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, International Conference Mechatronics: Ideas for Industrial Applications, International Conference on Diagnostics of Processes and Systems, Conference on Non-integer Order Calculus and its Applications, Conference on Active Noise and Vibration Control Methods, International Conference on Control, Decision and Information Technologies, Congress of the International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science, International Conference on Control, Decision and Information Technologies, IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes SAFEPROCESS, IFAC Symposium on Intelligent Autonomous Vehicles, Polish Control Conference, Krajowa Konferencja Automatyki – Polish Control Conference
 • Associate Editor w czasopiśmie International Journal of Applied Mathematics and Computer Science